Tag: มะม่วงกวน

มะม่วงกวน ขนมไทยจากผลไม้

มะม่วงกวน ขนมไทยจากผลไม้ ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี

มะม่วงกวน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกานถนอมอาหาร เมื่อมะม่วงออกผลมาก และสุกจนรับประทานไม่ทัน ชาวบ้านจึงคิดค้นวิธีการทำมะม่วงกวนเพื่อถนอมอาหารเก็บไว้รับประทานได้นาน ๆ ในวันที่อยู่นอกฤดูกาล ก็ยังมีไว้รับประทานพอให้หายอยาก ประวัติและวิธีการทำมะม่วงกวน การทำมะม่วงกวนนั้นไม่มีประวัติความเป็นมาที่ชัดเจน เนื่องจากเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของชาวบ้าน ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากเกินกว่าที่จะรับประทานหรือนำออกจำหน่าย จึงได้นำเอามะม่วงเหล่านั้นที่กำลังสุก งอม มากวน เพื่อถนอมเอาไว้รับประทานนอกฤดูกาล โดยมากมักทำเป็นแผ่น สีเหลืองทอง หรือเหลืองอมน้ำตาล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมะม่วงที่นำมากวนนั่นเอง  ส่วนประกอบและวิธีการทำมะม่วงกวน ส่วนประกอบ วิธีการทำ จะเห็นได้ว่าการทำมะม่วงกวนไว้รับประทานเองนั้น ง่ายมาก

Read More »