Tag: ขนมสาลี่

ขนมสาลี่ ทำกินเองได้ ไม่ต้องไปถึงสุพรรณ

ขนมสาลี่ ทำกินเองได้ ไม่ต้องไปถึงสุพรรณ

ขนมสาลี่ ขนมไทยที่ให้ความรู้สึกแบบขนมฝรั่ง คือ มีรูปลักษณ์คล้ายขนมเค้ก แต่ใช้วิธีการนึ่งแทนกรอบ ขนมสาลี่ที่ขึ้นชื่อมาจากสุพรรณบุรี อาจเป็นเพราะเป็นแหล่งที่มีวัตถุดิบที่เหมาะสม หรืออาจจะมีผู้ที่นำสูตรมาเผยแพร่ที่นี่เป็นที่แรกก็เป็นได้ ประวัติความเป็นมาของขนมสาลี่ คำกล่าวที่ว่า “ขนมมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่บางปลาม้า” นั่นหมายความว่า อ.บางปลาม้านี้เป็นแหล่งสำคัญในการทำขนมสาลี่สุพรรณฯ มาตั้งแต่อดีต และในอำเภอนี้เอง มีตำบลหนึ่งชื่อว่า “ตำบลสาลี” ท่านที่เคยแวะไปแถวนั้น เล่าว่าแถวนี้มีขนมสาลี่ขายอยู่มาก จึงสันนิษฐานว่า “ขนมสาลี่” น่าจะเรียกตามชื่อ “ตำบลสาลี” เวลาออกเสียงแบบคนสุพรรณฯ เลยอาจเพี้ยนมาเป็น

Read More »