Tag: ขนมสาคู

ขนมสาคูเปียก

5 สูตรขนมสาคูเปียก กะทิสด หอม หวาน มัน

สาคูเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารและขนมชนิดหนึ่ง สาคูแท้ผลิตจากต้นสาคู โดยการนำต้นสาคูมาเลื่อยจนเป็นเม็ดเล็กๆ ตากให้แห้ง แล้วจึงนำไปปรุงอาหารหรือขนม ในปัจจุบันได้มีการนำแป้งมันสำปะหลังมาทำเป็นเม็ดสาคู มีทั้งแบบเม็ดเล็กและเม็ดใหญ่ ใช้ประกอบอาหารและขนมแตกต่างกันออกไป สาคูเม็ดเล็กนำมาทำขนมได้หลากหลาย เช่น สาคูเปียก สาคูไส้หมู ในขณะที่สาคูเม็ดใหญ่ มักนำไปทำเครื่องน้ำเต้าหู้หรือใส่ในเครื่องดื่มต่างๆ  ประวัติความเป็นมาของสาคูเปียก ที่มาของชื่อขนมสาคูนั้นก็มาจากชื่อวัตถุดิบที่นำมาปรุงนั่นเอง ซึ่งก็คือมาจากชื่อของต้นสาคู ซึ่งเม็ดสาคูที่ผลิตได้จากต้นสาคูจึงมีชื่อเรียกเหมือนกัน สาคูต้นแท้นั้นไม่รู้จักมากนัก เพราะสาคูต้นไม่ได้วางจำหน่ายทั่วไป  เพราะสาคูต้นในประเทศไทยนั้นมีอยู่ที่ภาคใต้เท่านั้น  สาคูแท้ ๆ นั้นเม็ดสาคูจะมีสีเหลืองนวลอมน้ำตาล  โดยแป้งสาคูต้นที่นำมาใช้ประกอบอาหารหรือขนม

Read More »