Tag: ขนมม่อฉี

ขนมม่อฉี โมจิเมืองไทย ขนมโบราณหาทานยาก

ขนมม่อฉี โมจิเมืองไทย ขนมโบราณหาทานยาก

ขนมม่อฉี ชื่อที่ไม่คุ้นหู รูปลักษณ์ที่ไม่คุ้นตาแบบนี้ ใครจะรู้ว่าเป็นหนึ่งในขนมไทยโบราณ ที่ใกล้สูญหาย คนรุ่นใหม่มักจะไม่ค่อยได้พบเห็นขนมชนิดนี้มากนัก ซึ่งแต่เดิมขนมม่อฉีจะมีแต่ในจังหวัดสงขลาเท่านั้น และแทบจะหาทานกันไม่ได้แล้วในปัจจุบัน โดยขนมม่อฉีถูกดัดแปลงมาจากขนมโมจิของประเทศญี่ปุ่น ลักษณะจะคล้ายคลึงกัน เพียงแต่ไส้ด้านในไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมของสองแผ่นดินไทยญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ทำความรู้จัก “ ขนมม่อฉี ” ความเป็นมาในสมัยอดีต ขนมม่อฉี เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นมาตั้งฐานทัพอยู่ที่ฝั่งอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งสมัยนั้นคนไทยเองเรียกขนมชนิดนี้ว่าขนมแป้ง โดยต้นกำเนิดของขนมม่อฉี มาจากทหารชาวญี่ปุ่นที่ได้แนะนำวิธีการทำขนมโมจิให้แก่คนไทย

Read More »